Arrangörsstöd

Blekinge Läns Bildningsförbund ger arrangörsstöd till ideella arrangörer av offentliga dans- och teaterföreställningar. Teaterkonsulenten Ingela Gånedahl är handläggare. Det är ett förlustbidrag som endast betalas ut om arrangören även har ett kommunalt stöd. Arrangörsstödet används till teaterföreningarna, småplatsarrangörer och till övriga dans- och teaterarrangörer som söker. Ansökan måste göras senast 2 veckor före arrangemanget hålls.
Det finns även amatörstöd att söka.

Mer info om arrangörs- och amatörstöden samt ansökningsblankett finns på http://www.blb.k.se eller BLB i länk på höger sida.
Kontakt: Ingela Gånedahl  tel 0455-30 51 43   e-post  ingela.ganedahl@riksteatern.se